Bagi – Fedeles – Kiss (szerk.): „Köztes-Európa” vonzásában

Bagi – Fedeles – Kiss (szerk.): „Köztes-Európa” vonzásában
zoom Kép nagyítása

Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére

Szerkesztők: Bagi Dániel – Fedeles Tamás – Kiss Gergely

Könyvészeti adatok
..........................................................................................................................................

ISBN 978 615 5181 69 6
Kiadó: Kronosz Kiadó
Megjelenés: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 608 oldal
Méret: 168x238 mm


Ismertetés
..........................................................................................................................................

Font Márta életútjának döntő része Pécs városához kötődik. Itt született, általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Ezután közel másfél évtizedes szegedi kitérő következett. 1970–1975 között a József Attila Tudományegyetem történelem–orosz szakos hallgatója, majd később oktatója volt. 1983-ban tért vissza szülővárosába, s a Pécsett meginduló egyetemi tanárképzés egyik alapítója lett, az akkori Tanárképző Kar Történelem Tanszékén. 1995 óta a Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék vezetője. Két cikluson át a Bölcsészettudományi Kar dékánja, később a PTE rektorhelyettese volt. 1990-ben szerzett kandidátusi címet, 1997-ben habilitált, 1998-ban pedig egyetemi tanári kinevezést kapott. Az MTA doktora címet 2003-ban nyerte el. Számos monográfi át publikált az Árpád-kori magyar történelem, a Kijevi Rusz és a „Köztes-Európának” nevezett régió korai történetének tárgykörében magyar, orosz, angol és német nyelven. Imponáló mennyiségű tanulmányt jegyez rangos külföldi kiadványokban, nemzetközi konferenciák, szimpóziumok meghívott előadója. Munkásságának hazai és nemzetközi elismertségét olyan díjak jelzik, mint a Széchenyi Professzori Ösztöndíj vagy az, hogy 2002-ben a mainzi Akademie der Wissenschaften und Literatur levelező tagjai közé választotta.

TartalomKÖSZÖNTŐ – LAUDATIO 11
TABULA GRATULATORIA 13
TANULMÁNYOK – STUDIES  
ALMÁSI TIBOR: A tárcai kerület tizedperének tanúvallomásai 1332-ből 17
ÁRVAI TÜNDE: A „sohasem volt” szepesi prépost. Garai János veszprémi püspök pályafutása 33
BAGI DÁNIEL: Sclavonia a Magyar-lengyel krónikában 45
BARABÁS GÁBOR: Enoch domonkos szerzetes és Cognoscens esztergomi olvasókanonok bírói működése az 1230-as években. Adalékok a pápai kiküldött bíróság magyarországi történetéhez 59
BÓTOR TÍMEA: Adalékok az önálló orosz pravoszláv egyház megteremtésének történetéhez (13–15. század közepe) 71
C. TÓTH NORBERT: A királyi pár Csehországban 1522–1523 83
CEVINS, MARIE-MADELEINE DE: Christianisme, royauté et identité nationale en Hongrie à la fin du Moyen Âge 97
CSUKOVITS ENIKŐ: Kelet-Európa országai a középkori térképeken 127
E. KOVÁCS PÉTER: Vénusz vonzásában. Zsigmond király és az itáliai hölgyek 137
FALVAY DÁVID: Árpád-házi Szt. Margit és Marguerite Porete 151
FEDELES TAMÁS: „Ad visitandumque sepulchrum sanctissimi regis Ladislai”. Várad kegyhelye a késő középkorban 163
GUSAROVA, TATJANA: II. Miksa és a magyar korona 183
HERBERS, KLAUS: Blicke in die Zukunft im Mittelalter 199
IOGNA-PRAT, DOMINIQUE: La „substance” de l’Église (XIIe–XVe siècle) 215
JANKOVITS LÁSZLÓ: A költő, a király és a csillag 233
KERSKEN, NORBERT: Gescheiterte politische Eheverbindungen im östlichen Europa 245
KISS GERGELY: Mutatis mutandis? A magyar főpapok jogfelfogásának változásai a 12. század második és a 13. század első felében 259
KONDOR MÁRTA: Fejedelmi frigyek, választási ígéretek: Luxemburgi Zsigmond első koronái 277
KOSZTA LÁSZLÓ: Pécs városszerkezete a 11. századtól a 14. század közepéig 297
KÖRMENDI TAMÁS: A zágrábi püspökség alapítási éve 329
MAJOROSSY JUDIT: A test és a lélek fürdője. A középkori pozsonyi fürdőkről 343
MÜHLE, EDUARD: Zu den Anfängen des mittelalterlichen Adels in Polen. Das Beispiel des Piotr Włostowic 357
OLAJOS TERÉZ: Homérosi reminiszcenciák a 7. századi bizánci történetíró, Theophylaktos Simokattés művében 375
PÁLFFY MARGIT: „… scilicet ut non nobis sed aliis semper vivamus”. Kovacsóczy Farkas Dialógusának bemutatása 383
PETROVICS ISTVÁN: Gurman Kristóf hagyatékának ügye 399
SASHALMI ENDRE: Legitimitás és idoneitás Feofán Prokopovics „Dicsőítő szónoklat Péter Petrovicsnak, a legnemesebb uralkodó cárevicsnek és nagyfejedelemnek születésnapja alkalmából” (1716) című művében 409
SOMOGYI ANDREA: A mondák szerepe Cosmas Pragensis krónikájában 421
SROKA, STANISŁAW A.: Stanisław Kostka, II. Lajos udvarnoka 431
SZEBERÉNYI GÁBOR: Nemesi közösségek a Szepességben és Túrmezőn a 13–14. században. (Szempontok a szepesi tízlándzsások és a turopoljei nemesek párhuzamának kérdéséhez) 439
SZVÁK GYULA: A modern orosz történetírás bölcsőjénél 451
THOROCZKAY GÁBOR: Megjegyzések Erdély államalapítás-kori történetéhez. Keán kiléte és egyes kapcsolódó kérdések 463
VARGA BEÁTA: Galícia, az „ukrán Piemont”? 483
VÁRADY, ZOLTÁN: A Subtype of Renaissance Capitalis Stone Inscriptions 497
VESZPRÉMY LÁSZLÓ: Az augsburgi csata (955) historiográfiája: a történeti kritika kezdetei 517
VÉGH FERENC: „Communitas quinque castellorum Balatiensium”. A Balaton melléki végházak közössége 531
WEISZ BOGLÁRKA: A kamara haszna okán szedett collecta 547
WITTMANN, KATALIN: Hofzeremoniell an drei fürstlichen Hochzeiten in Mitteleuropa am Ende des 15. Jahrhunderts 559
WYROZUMSKI , JERZY: Das Bildungsvermächtnis der hl. Königin Jadwiga 567
ZSOLDOS ATTILA: A Drugetek és a „hét vármegye” 577
FONT MÁRTA SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA 587

..........................................................................................................................................

Bolti ár: 5000 Ft
Kedvezményes ár: 4000 Ft
Mennyiség: 
Webseite www.webdesigner-profi.de

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése


Részletes keresés