Radnóti Ilona: Weiszmayer és Fuchs

Radnóti Ilona: Weiszmayer és Fuchs
zoom Kép nagyítása

Fejezetek a baranyai zsidóság 18–20. századi történetéből

Könyvészeti adatok
..........................................................................................................................................

ISBN 9786155181573
Kiadó: Kronosz Kiadó
Megjelenés: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 240 oldal
Méret: 160x240 mm

Ismertető
..........................................................................................................................................

Fontosnak tartotta, hogy alaposan megismerje és olvasóival megismertesse vallási előírások által is szabályozott önszerveződésüket, szokásaikat. Ezért foglalkozott legfontosabb egyesületeikkel és temetkezési szokásaikkal. Nem kerülte el figyelmét a kiemelkedő személyiségek szerepe. Ezt nemcsak az egyes tanulmányok fontos szereplői esetében fejtette ki. Önálló írást szentelt a pécsi zsidóság kiemelkedő vallási vezetője, szellemi vezére, Perls Ármin főrabbi munkásságának. Két fontos baranyai település – Mohács és Siklós – zsidóságának hosszabb távú történetét áttekintve arra keresett választ, milyen hatása volt az izraelita közösségnek a kisebb régiók központját képező városok gazdasági és kulturális életére.  Tanulmányait gazdag és elmélyült szakirodalmi ismeretekkel, rendkívül alapos és precíz forrásfeltárással alapozta meg. Az összeírások adatait pontosan értelmezve, sokoldalúan, több szempontból elemezve adott igen árnyalt társadalomrajzot a 18. századi baranyai zsidókról. Írásai azonban nem puszta adathalmazok. Radnóti jó érzékkel tárta fel, hogyan befolyásolták az ország külső és belső, illetve egész társadalma gazdasági helyzetének, a különböző társadalmi csoportok mentalitásának változásai a zsidóság lehetőségeit, s ők miként használták ki ezeket.  Külön figyelmet érdemelnek a temetkezési szokásokkal kapcsolatos kutatásai. Egyrészt azért, mert e munka megalapozásaként módszeresen feltárta a baranyai zsidó temetőket. Muzeológusként és történész kutatóként tárgyi anyagot hasznosított egy olyan kérdés vizsgálatához, amely a történészek többsége szerint csak statisztikák és írásos dokumentumok alapján elemezhető.  1848 és a pécsi zsidók című tanulmánya is több szempontból izgalmas és tanulságos. Egyrészt annak a furcsa ellentmondásnak a bemutatása révén, hogy akkor lángoltak fel zsidóellenes indulatok a magyar lakosság körében, amikor a forradalom győzelme megnyitotta az utat a polgári átalakulás, s ennek egyik következményeként a társadalmi egyenlőségének, s ezen belül a vallásfelekezetek egyenjogúságának megteremtése – így a zsidóság emancipációja előtt is.  Mindezek révén tanulmányaiból egyszerre kapunk plasztikus képet a zsidóság korabeli helyzetéről és a lakosság keresztény többségének, illetve a hatóságoknak róluk alkotott véleményéről, velük kapcsolatos ítéleteiről, tetteiről. Másrészt, a pontos elemzésekből világosan rajzolódnak ki a Baranyára, illetve egyes településeire jellemző sajátosságok. Ezek részben megerősítik, részben árnyalják a szakirodalomban korábban kialakult képet – azt is igazolva, hogy csak a konkrét viszonyok alapos elemzése révén lehet reális, és nem feltétlenül általánosítható következtetésekre jutni egyes jelenségekből.

Tartalom
..........................................................................................................................................

Table of Contents  6
Inhalt  7
Egy nem szokványos magyarországi életpálya a 20–21. század fordulóján: Radnóti Ilona  9
   
TANULMÁNYOK 17
• Adatok a Baranya megyei zsidóságról a 18. századi összeírások alapján  19
Adatok a 18. századi Baranya megyei zsidóság foglalkozásáról és jövedelméről  35
A pécsi zsidók története I. A betelepülés  64
1848 és a pécsi zsidók  77
Perls Ármin pécsi főrabbi (1853–1914)  87
A Pécsi Izraelita Jótékonysági Nőegylet a dualizmus korában  94
„A jótékonyság megment a haláltól”. Adományok és alapítványok a pécsi izraelita hitközségben a dualizmus korában  108
Temetkezési szokások a pécsi-baranyai zsidóság körében a dualizmus korában  119
A mohácsi zsidók vázlatos története (1848–1918)  135
Siklós zsidósága a 18–20. században  166
   
A tanulmányok eredeti megjelenési helye  216
A szerkesztő utószava  217
Angol nyelvű rezümé (ford. Cserna György)  219
Német nyelvű rezümé (ford. Sabine Steiner, Hábel János)  229

..........................................................................................................................................

Bolti ár: 2800 Ft
Kedvezményes ár: 2240 Ft
Mennyiség: 
Webseite www.webdesigner-profi.de

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése


Részletes keresés